Nieuws/Wat U Zegt
2229920
Wat U Zegt

’Achterdocht bij keuring’

Ik moet gekeurd worden voor mijn rijbewijs omdat ik ouder ben dan 75. Nu doet zich de volgende procedure voor bij het CBR. De keuring dient te geschieden door een andere arts dan mijn behandelend arts.

Dat houdt in dat mijn oogarts, die mijn historie en tegenwoordige status kent, mij in principe niet mag keuren. Impliciet wantrouwt men de arts hiermee. Alsof die zijn hele carrière in de waagschaal legt door voor één patiënt fraude te plegen.

A.J. da Costa, Den Haag