Nieuws/Wat U Zegt
2231303
Wat U Zegt

’Parijs is nog ver’ geldt ook voor klimaat

Politici bestoken de burger inmiddels bijkans dagelijks met het adagium ’We moeten en zullen Parijs halen’.

Doorgaans is dat geen enkel probleem, maar om te voldoen aan de afgesproken klimaatdoelen rond het milieuvraagstuk is toch wel wat weerbarstiger.

Dit landje is een speldenprikje op de aardbol en verantwoordelijk voor een wereldwijde C02-uitstoot van 0,4%. Al die zelfbenoemde deskundigen weten dat natuurlijk ook.

Zelfs als men in Nederland morgen zou besluiten om alle boerderijen te sluiten, het autoverkeer te verbieden en alle elektriciteit uitsluitend op te wekken met windmolens en zonnepalen, zullen de klimaatdoelen van Parijs volgens mij nooit gehaald kunnen worden. Simpelweg omdat de uitstoot vanuit een groot deel van Oost-Europa, via de luchtstroming richting Noordzee wordt geblazen en hier blijft hangen. Met het terugdringen van CO2 en andere broeikasgassen moet Nederland uiteraard solidair zijn met andere landen. Maar vertel dat dan eerlijk tegen de burger, want aan deze solidariteit hangt namelijk een wel erg hoog prijskaartje, waarbij politici de komende decennia voor honderden miljarden euro’s aan belastinggeld laten verdampen.

Wim Everwijn,

Capelle a/d IJssel