Nieuws/Wat U Zegt
223142
Wat U Zegt

Brief 2

’Geen respect meer voor politie’

Na diverse politiekorpsen organiseert de Nederlandse Politiebond dit jaar nu voor het eerst een landelijke iftar (maaltijd die na zonsondergang wordt genuttigd tijdens de islamitische vastenmaand ramadan). Mijns inziens is dit weer een verkeerd signaal en weer een stap in de verkeerde richting.

De Nationale Politie geeft met hun iftar-rage een voorkeursbehandeling aan moslims. Mede gezien onze belangrijke scheiding tussen geloof en staat/politie moeten we dit soort ontwikkelingen zeker niet willen. Is de politie nu ook van plan om dit te gaan doen bij andere geloofsrichtingen, zoals bij christenen en bij de joodse gemeenschap?

Door al dit soort populaire, populistische en discriminerende activiteiten kan ik dan ook totaal geen respect meer opbrengen voor de huidige politie in Nederland.

Peter Kuipers, Soest