2233954
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 1 ’Femke: geen hoeder van burgers’

Van een burgemeester mag je verwachten dat deze een luisterend oor heeft voor de burgers. Van Femke Halsema is bekend dat zij mensen voortdurend in de rede valt, stelt Joost de Boer.

Vooral als iemand een andere overtuiging heeft dan Femke wordt zij bang en laat mensen niet uitpraten. Verder verwacht Femke van het Nederlandse volk dat wij de auto zoveel mogelijk laten staan en zo milieuvriendelijk als maar mogelijk hier gebruik van maken. Femke zelf en haar vriend hebben echter de ’vrijheid’ om in een benzineslurper rond te rijden. Wist u dat er mensen zijn die denken dat vrijheid hetzelfde is als onverantwoordelijkheid? Femke is zo'n iemand.

Het is van belang dat een burgemeester onafhankelijk is. De keuze voor Femke is een politiek gekleurde keuze en verre van onafhankelijk. Verder schildert Femke mensen graag af als 'zwak' en ziet zij zichzelf als 'beschermer'. Feitelijk getuigt deze opstelling van minachting voor de mensen die zij als zwak beschouwd. Femke is wel de laatste die gezien kan worden als een respectvolle hoeder van haar burgers.

Joost de Boer, Amersfoort

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: