Nieuws/Wat U Zegt
2240274
Wat U Zegt

Van het gas: ’En de burger draait er weer voor op’

Nederland is gek dat het in hoog tempo van aardgas afgaat, zeggen bezoekers van telegraaf.nl in grote meerderheid. We worden geregeerd ’door de klimaatfanatici’ die ons op ’onvoorspelbare kosten jagen’. En voor wat? Voor een milieueffect dat op zijn minst wordt betwijfeld.

Slechts weinigen kunnen zich vinden in het pleidooi van hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans, die meent dat we geen keus hebben.

Rotmans vindt onder anderen lezer j.j.t.l.driessen tegenover zich. Hij (of zij) pleit voor zorgvuldigheid: „De energietransitie is onvermijdelijk, maar bouw het rustig aan om: stop met gaswinning in Groningen, koop voorlopig het tekort aan gas in en ga in de tussenliggende tijd beginnen waar mogelijk met de nieuwbouw van energie-neutrale woningen.”

Nicovanwilligen denkt dat de Nederlandse activiteit een druppel op de gloeiende plaat is en waarom moet Nederland weer het braafste jongetje van de klas zijn? „Als inwoner van Frankrijk kreeg ik zojuist van mijn energieleverancier de oproep dat het hoog tijd werd om over te stappen op aardgas.” convanlier594 voegt daaraan toe: „17.000.000 mensen moeten versneld van het gas om het milieu te redden, maar 6.983.000.000 (6.9 miljard) niet. Die gaan zelfs meer gas en olie verbruiken.”

"Maar wat wordt er met onze reacties gedaan? Niemand hoort ons. We zijn een roepende in de woestijn"

Er zijn er dus maar weinig die een versnelde transitie wel een goed idee vinden. Nassetti is er daar een van: „We gaan niet overhaast van het gas af. Er is domweg geen gas genoeg meer. Men zat heerlijk te slapen en is ineens wakker geschud.”

Nassetti zal zich een roepende in de woestijn voelen, want verreweg de meeste lezers zijn het eens met wetenschapsjournalist Simon Rozendaal, die graag op de rem zou trappen. Toeter is supporter: „Het commentaar van Simon Rozendaal lijkt mij verplichte lectuur voor onze politici!”

Foma.zitterd805: „We worden geregeerd door de klimaatfanatici onder de bezielende leiding van GL en Diederik Samsom, Greenpeace. Dat zegt genoeg. Geen enkel idee hoe de burger dit moet uitvoeren en vooral betalen.” Cervantis: „Natuurlijk gaat Nederland overhaast van het gas af. Het is onnodig en te duur en een foute keuze, want gas is en blijft een milieuvriendelijke manier van stoken.”

Er zijn er meer die zich zorgen maken om de kosten. Rudolf65: „Dit is gewoon onmogelijk. Een dergelijke ingrijpende overgang is voor 90% van de bevolking simpelweg niet te betalen. De regering wil iets wat gewoon helemaal niet kan.” En Vingerhoedje zegt: „Ze zijn een beetje doorgeslagen met dit zogenaamde milieugedoe. Leuk hoor, maar de kosten van dit geweldige ’gasloos maken plan’, komt wel bij de gewone man, u en ik.”

Van de mensen die zich beklagen over de ’linkse hobby’ van de ’politiek-correcte groene mafia’ die ons naar alternatieve energiebronnen wil duwen, drukt Ronhps zich nog het vriendelijkst uit: „Het is een duidelijk politiek-correcte opvatting om snel van het gas af te gaan. Echter totaal niet noodzakelijk en/of efficiënt. Echter in combinatie met de bevingen in Groningen passend in huidig ’klimaat’ van wat je moet denken.”

En de vraag is of de koers nog kan worden verlegd. Zoe812 denkt van niet: „Als we niet vrijwillig van het gas af gaan, pesten ze ons wel van het gas af met onbetaalbare belastingen.”

En velde66635: „Maar wat wordt er met onze reacties gedaan? Niemand hoort ons. We zijn een roepende in de woestijn.”