Nieuws/Wat U Zegt
2245102
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Chaos op huizenmarkt door gasverbod’

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Hoe sneller de gasloze periode nadert, hoe meer huiseigenaren van hun woning af willen, zo voorziet Jan Muijs.

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Sinds zondag is het gasverbod voor nieuwbouwwoningen officieel van kracht. Over pakweg dertig jaar behoort gas zelfs helemaal tot het verleden.

We zijn nog maar net bekomen van de dip, dat er tijdens de recente economische crisis nauwelijks nog huizen werden verkocht of je ziet zo’n nieuwe crisissituatie al met rasse schreden naderen. Hoe sneller we van het gas af moeten, hoe meer huiseigenaren van hun woning af willen.

Zij zien op tegen de enorme kosten die nodig zijn om de woningen gasvrij te maken. Om diezelfde reden zien mensen af van het kopen van een woning. De vraag naar huurwoningen zal volgens mij explosief stijgen.

Het zal nog heel wat voeten in aarde hebben om tot bevredigende oplossingen te komen. De onzekerheid bij (nieuwe) huiseigenaren zal met het naderen van het gasloze tijdperk alleen maar toenemen.

Jan Muijs, Tilburg