2247818
Wat U Zegt

Eerst beter onderzoeken welke alternatieven er zijn

Uitslag Stelling: Transitie in te rap tempo

De transitie van gas naar andere, duurzame energiebronnen gaat veel te snel, vindt het gros van de stellingdeelnemers. Er is meer onderzoek nodig naar technische oplossingen, vinden zij. Nu worden burgers onnodig op kosten gejaagd.

Slechts 17 procent denkt dat het noodzakelijk is om over te stappen van gas naar andere energiebronnen. „Gas is een fossiele brandstof, dit raakt ooit op”, zegt een voorstander. Uiteindelijk moeten we van het gas af, valt een ander bij, „maar nu worden er overhaaste beslissingen genomen door de emotie over Groningen.” De meesten zien de noodzaak voorlopig niet zo. „Idioot plan. Gas is een relatief schone brandstof. Elektriciteitscentrales lopen op lucht zeker”, smaalt een respondent. Gas importeren lijkt menigeen een betere, snellere oplossing.

Dat woningcorporaties en projectontwikkelaars sinds 1 juli verplicht zijn om nieuwbouwwijken gasloos te bouwen, vindt bijna 30 procent een goede zaak, maar bestaande woningen van het gas af krijgen, lijkt de overgrote meerderheid nu nog te ingewikkeld en te duur.

Alleen een ketel vervangen is vaak niet het enige, stellen deze respondenten, „het hele huis moet worden verbouwd en daar is vaak het geld niet voor”. Daarnaast zijn er simpelweg te veel huizen die aangepast moeten worden en te weinig deskundige bedrijven die het kunnen doen, voeren anderen aan.

Ruim 90 procent is van mening dat de technologie nog te veel in de kinderschoenen staat om nu al over te gaan naar gasloos wonen. Iemand stelt: „Het probleem is dat de oplossing met warmtepompen alleen maar meer elektriciteit kost. En zolang er geen overschot is aan duurzaam opgewekte stroom (en in dat stadium zijn we nog lang niet, als we het al ooit bereiken), wordt extra elektriciteit per definitie ’vuil’ opgewekt, bij de huidige stroomprijzen vooral uit kolencentrales. De uitstootwinst kan zomaar tegenvallen.” Ander probleem is dat het elektriciteitsnetwerk ontoereikend is om de extra belasting aan te kunnen.

Grootste bezwaar vinden de respondenten echter dat de de kosten van de hele operatie vooral op het bordje van de burger terecht komt. „Het is voor woningcorporaties al onbetaalbaar, laat staan voor particulieren.” Een respondent vindt: „Met name bedrijven zijn grootverbruikers. Die moeten als eerste over naar andere bronnen”.

Slechts 10 procent is optimistisch over de plannen van de overheid. „Het gaat Nederland lukken, belangrijk is dat er voldoende tijd voor uitgetrokken wordt en dat er ingezet wordt op een combinatie van gasloos en opwekken van eigen elektriciteit. De belangrijkste ontwikkeling zie ik in de opslag van eigen elektriciteit om het net daarmee te ontlasten”.

Iemand die al 16 jaar van het gas af is, reageert enthousiast: „Warmtebronnen, zonnecellen, warmteboilers... Hoezo de techniek kan het niet aan? Ik heb een negatieve energierekening. Perfect.”

Maar het tempo waarin het gebeurt mag wel wat lager, vinden ook zij. „Normaal wordt er politiek gepolderd, nu even niet...”

„Wat zeker niet zal helpen”, zegt een respondent, „is de prijs van elektra te verhogen zoals deze krant gisteren meldde. Nu moet in één keer de jarenlange achterstand op het netwerk worden betaald door de gebruiker, te belachelijk voor woorden.”