2257308
Wat U Zegt

Voldoende capaciteit

Door een rekenfout vanwege verwarring tussen MWh (energie) en MW (vermogen) trekt de schrijver van de ’Transitie’ (WUZ, 4/7) een verkeerde conclusie, stelt Dick Woensdregt.

Een centrale van 500 MW vermogen levert in één dag (24 uur) een energie van 500 x 24 = 12.000 MWh. Voor de benodigde 15.000 MWh is dus ’slechts’ 1 ¼ centrale nodig. Door auto’s vooral in de daluren op te laden is waarschijnlijk zelfs helemaal geen uitbreiding van capaciteit nodig.

Dick Woensdregt, Valkenswaard