Nieuws/Wat U Zegt
2268611
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Laat natuur z’n gang gaan’

’Water voor wild op de Veluwe’ (Tel.nl 6/7). De dieren op de Veluwe lijden dorst roepen de natuurbeheerders. P. Cammaart wil geen ingrijpen: „Laat de natuur z’n gang gaan.”

Na een winter lang Oostvaardersplassen problematiek krijgen we nu een zomer lang Veluweproblematiek. De dieren moeten ook hier gepamperd worden. Van enig wildbeheer en echte natuur is geen sprake meer. Er sterven wilde zwijntjes.

De natuur reguleert zichzelf, altijd al. In schaarste perioden gaan er meer dood, in overvloed krijgen ze meer jongen. De sterken overleven wat de gehele populatie ten goede komt.

Wildbeheer, natuurbeheer is alleen mogelijk indien niet alles worden afgezet met hekkens en draad.. Laat de natuur zijn gang gaan, er zullen meer dieren overblijven dan na het onnatuurlijk ingrijpen van de mens.

P. Cammaart