Nieuws/Wat U Zegt
2268612
Wat U Zegt

’Arrogante vlucht naar voren...’

Als de heer Postema in zijn functie een zelfde vasthoudendheid aan de dag had gelegd, waarmee hij nu zijn goedbetaalde baan en zijn vlucht naar voren verdedigt, waren al de leerlingen van zijn school niet massaal de klos geweest, benadrukt Reinier Voogd.

Zijn gedrag is des te meer stuitend, nu hij ook nog in de Eerste Kamer voorzitter is van de respectabele Partij van de Arbeid. Van een senator van deze partij mag je toch een voorbeeldfunctie verwachten.

De PvdA-fractie zou het sieren hem dit voorzitterschap te ontnemen en voor hem geldt dat arrogantie en incompetentie altijd hand in hand gaan.

Reinier Voogd, Limbrigt