2276625
Wat U Zegt

’Geen seconde spijt bij Hennis’

Wat was er nu dramatisch aan het aftreden van Hennis in vergelijking met de onnodige, fatale ongewenste gebeurtenissen voor slachtoffers en nabestaanden, vraagt Ton Halderit in reactie op het interview met VVD-Kamerlid en oud-minister van Defensie Jeanine Hennis (Tel. 7/7).

Op geen enkel moment in het interview met Hennis komt aan de orde of ze nu wel of niet aan de wettelijke verplichtingen van de werkgever betreffende de zorg voor veiligheid van personeel heeft voldaan. Ze geeft niet aan of er bij defensie een organisatie stond, waaraan Hennis leiding gaf, die uitvoering gaf aan beleid op basis van de Arbo-wet voor defensie en waaraan Hennis kon delegeren mits zij daarvoor de nodige instructies gaf, de middelen verschafte en toezicht hield. Wel geneuzel over werken met hart, ziel en zaligheid.

De indruk wordt verkregen dat Hennis zelfs nu niet in de gaten heeft aan welke verplichtingen ze had moeten voldoen en hoe dit te organiseren. Regelmatig spreekt ze over focussen. Kennelijk op de kerntaak van defensie: het maken van slachtoffers.

Wat was er nu dramatisch aan het aftreden van Hennis in vergelijking met de onnodige fatale ongewenste gebeurtenissen voor slachtoffers en nabestaanden? Waarom wordt het betreffende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid snoeihard genoemd? Aftreden met als doel “leren” om te voorkomen in de toekomst? Bij de overheid?

Mosterd na de maaltijd voor de slachtoffers. Maar geen seconde spijt bij Hennis!

Ton Halderit, Echt