2276899
Wat U Zegt

’Uitzetting Oekraiens gezin idioot’

Een Oekraïens gezin met kinderen, geheel en al ingeburgerd in Culemborg, werd ’s nachts van zijn bed gelicht. Een sowieso walgelijke manier, die herinneringen oproept aan de Tweede Wereldoorlog.

Het gezin werd naar het detentiecentrum in Zeist gebracht om vervolgens te worden uitgezet naar Oekraïne.

De bevolking van Culemborg loopt te hoop om te protesteren tegen deze gang van zaken. Terecht! De kinderen gaan naar school en de ouders werken en voorzien zelf in hun levensonderhoud.

Onbegrijpelijk dat aan de ene kant allochtonen worden voorgetrokken, bijvoorbeeld bij huisvesting, op autochtonen, terwijl aan de andere kant mensen die geheel geïntegreerd zijn en gewaardeerd worden in de gemeenschap nota bene van hun bed worden gelicht en worden uitgezet! Men denke aan de bekende Amsterdamse kleermaker Zekeriya Gümüs.

Onbegrijpelijk is het ook waar de burgemeesters zich inzetten voor deze mensen, daar niet naar geluisterd wordt door de regering.

Aangezien de burgemeesters dichter bij de mensen staan en de menselijke kant van de zaak het beste kunnen beoordelen.

Ds. S.T. Baarda,

Rotterdam