Nieuws/Wat U Zegt
2278261
Wat U Zegt

Uitslag Stelling: Benauwend klimaatplan

Ruim negen op de tien stellingdeelnemers (94%) vinden de klimaatplannen te ambitieus. „Ooit Nederland op de wereldkaart zien liggen? En dat puntje op de kaart moet zorgen voor een beter klimaat? Laat me niet lachen!” zo klinkt het in de reacties.

Velen zijn benauwd voor rigoureuze maatregelen in het klimaat- en energieakkoord dat vandaag wordt gepresenteerd. En vooral dat die ten koste gaan van de eigen portemonnee. „Miljarden euro’s worden hier het raam uitgegooid en de hoeveelheid CO2 blijft wereldwijd hetzelfde. Komt er gewoonweg op neer dat wij als burger weer mogen betalen”, stelt iemand.

Toch heerst er wel degelijk het brede besef dat er wat moet gebeuren om de vervuiling en de opwarming van de aarde te stuiten. „We móeten nu wel wat doen als we een leefbare wereld aan onze kinderen willen doorgeven”, vindt een deelnemer. „Toen ik op de basisschool zat, hadden ze het al over het milieu. Te lang zijn zaken voor ons uitgeschoven.” Nog iemand: „De kosten van nietsdoen zijn vele malen hoger.”

„Ik eet geen vlees en heb geen kinderen. Belangrijkste vervuiler op aarde is de mens. Doe nou toch eindelijk iets aan de ontploffende bevolkingsgroei.” En: „De hele wereldbevolking streeft de vervuilende levenswijze van het rijke Westen na, dat kan nooit goed gaan.” Vier op de tien deelnemers (44%) vinden het de hoogste tijd het tij te keren. Ook al betekent dat ingrijpende maatregelen. Voorbode is wat dat betreft de strenge Klimaatwet van eind juni. De coalitie, met ’het groenste kabinet ooit’ en drie linkse oppositiepartijen hebben vastgelegd dat dat de overheid in 2050 de uitstoot van broeikasgas (CO2 en waterdamp) met maar liefst 95% heeft teruggedrongen. „Onrealistisch” en „een wet voor de bühne” oordeelden deskundigen al. En daar zijn de stellingdeelnemers het in grote getalen (ook 94%) mee eens. „De doelstellingen zijn mooi, maar ik verwacht daar wel een zeer grote handreiking van de overheid voor”, benadrukt iemand. ,Miljarden steken in windparken en ’zonneweides’, prima. Maar pas als de energiekosten flink dalen, zullen mensen erin mee willen gaan: het moet ons ook wat opleveren!”

„Het is weer eens onrealistisch en hysterisch gedrag’, klinkt het echter ook. „Aardgas uit Rusland importeren en dan in normaal tempo investeren in realistische maatregelen en innovatie. Een paar schone thorium-kerncentrales bouwen en presto...”

Vooral het bedrijfsleven – Shell wordt veelvuldig genoemd – zou volgens de respondenten diep in de buidel moeten tasten om de klimaatdoelen te halen. „Leg de rekening bij bedrijven zij zijn de grootste vervuilers. En bij de rijken. Ze rijden grotere auto’s, hebben grotere huizen en vliegen vaker.”

Begrip voor milieumaatregelen is er zeker, maar verdwijnt als sneeuw voor de zon als er betaald moet worden. „Onze arrogante regering in samenwerking met de linkse zooi hebben dingen voor ogen die de burgers veel geld gaan kosten en die wereldwijd nauwelijks van betekenis zijn. Niet gek dat het draagvlak verdwijnt...”

Een van de stemmers hamert op het belang van CO2-afvang en -opslag, een techniek waar we hier mee vooroplopen. „Als we dat kunnen exporteren naar alle 6000 grote elektriciteitscentrales en andere CO2-uitstoters in de wereld, levert Nederland pas écht een bijdrage.”