Nieuws/Wat U Zegt
2281104
Wat U Zegt

’Wereldwijde aanpak is de enige oplossing’

Klimaatafspraken hebben alleen zin als als iedereen op gelijke wijze zijn steentje bijdraagt. En het is volkomen duidelijk dat dit niet het geval is, aldus Oane Jansen.

Klimaatafspraken gemaakt in Parijs zijn niet bindend. Onze nieuwe klimaatwet is dat evenmin. Als mensen invloed hebben op het klimaat heeft handelen alleen zin als iedereen op gelijke wijze zijn steentje bijdraagt. Het is volkomen duidelijk dat dit niet het geval is.

In Polen en Duitsland draaien de bruinkoolcentrales overuren. Zodra duidelijk is wat het bijbehorende kostenplaatje voor gevolgen heeft zal het nog bestaande draagvlak wegvallen. Dat weet de politiek natuurlijk ook wel.

Wat Den Haag bezielt om vrijblijvende klimaatafspraken in een klimaatwet vast te leggen snap ik niet. De hamvraag wie wat betaalt ontbreekt immers. Een energiekind baren zonder afspraken wie het moet voeden is zinloos. Het oproepen van energie emoties zonder noodzaak is heel erg dom en bovendien niet noodzakelijk. Wereldwijde aanpak is de enige oplossing.

Oane Jansen, Feanwâlden