Nieuws/Wat U Zegt
2282141
Wat U Zegt

’Vakbond doet niets voor je’

De oorzaak van terugloop in leden bij vakbonden wordt in De Telegraaf bij de leeftijd van het gemiddelde lid gelegd. C. Steenman-Vollebregt zegt: Ik ben bewust geen lid van een vakbond omdat ik de ervaring heb dat de bonden mij als individueel lid niets bieden en zelfs tegenwerken.

Mijn man was destijds als werkende in de grafische industrie verplicht (!) lid van de bond. Hij heeft op verzoek van de bond gegevens over ontslagen bij zijn bedrijf doorgegeven. Toen hij zelf aan de beurt was liet de bond hem tot tweemaal toe mooi stikken ondanks eerdere toezeggingen van hulp. Men belde eenmaal gewoon op de dag van een rechtszitting af en was pas weer bereikbaar toen het te laat was.

Ikzelf had een conflict over ongelijke behandeling van mannen en vrouwen bij pensioenen. De bond zat in het bestuur van het betreffende pensioenfonds, maar om iets voor mij te kunnen betekenen moest ik wel eerst lid worden. Op mijn argument dat ik hen aansprak als deelnemend lid van een pensioenfonds dat zijn bestuur aanspreekt werd stomweg niet ingegaan.

Toen het tot een tv-uitzending kwam deed de bond op tv uitspraken waarvan men toen al wist dat die wegens een te handhaven tijdspad niet gehaald konden worden. Maar ja, het klonk wel mooi....

Alles wat mijn man en ik ooit hebben bereikt op arbeidsrechtelijk gebied is bereikt door eigen inspanningen, ondanks forse tegenwerking van in beide gevallen de FNV. En dus niet dankzij de bonden. Leg mij daarom maar eens uit waarom ik lid zou worden van een vereniging die niets voor mij wil doen. Misschien dat er meer mensen vergelijkbare negatieve ervaringen hebben?

C. Steenman-Vollebregt