2285846
Wat U Zegt

’Trump heeft gelijk met z’n eis voor hogere afdracht’

Uitslag stelling: Militaire alliantie cruciaal

De NAVO-top in Brussel vandaag en morgen kan cruciaal zijn voor het voortbestaan van het noordatlantische bondgenootschap. Op de agenda staat onder meer het uiterst belangrijke punt van verhoging van de bijdragen door de lidstaten.

Bijna driekwart van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (73 procent) vindt verhoging van het NAVO-budget absoluut noodzakelijk. Hoewel het Warschaupact, de verdragsorganisatie van communistische landen in Oost-Europa, al lang niet meer bestaat, zit de wereld nog vol bedreigingen. „De wereld is na de val van de muur alleen maar gevaarlijker geworden. Poetin, jihadisten, China, Noord- Korea”, analyseert een NAVO-sympathisant. Dus het militaire bondgenootschap blijft ook in de 21e eeuw vereist voor onze veiligheid. Maar, zoals een voorstander stelt: „we niet kunnen verwachten dat de VS ons permanent blijven helpen. Ik vind geen woorden om uit te leggen hoe ik over Trump denk, maar in deze kwestie heeft hij groot gelijk.”

Anderen wijzen op de eerder gedane beloften: „Afspraken zijn afspraken. Alle Europese NAVO-lidstaten dienen hun overeenkomst met betrekking tot de afdracht van twee procent van het bruto nationaal product van het land na te komen. Trump heeft hierin volkomen gelijk.”

Toch menen sommigen wel dat Nederland voorlopig nog even een afwachtende houding kan aannemen. „Laat eerst alle landen die bij de NAVO zijn aangesloten en niet zoveel bijdragen als Nederland eerst maar eens betalen. Zij profiteren er wel van maar leggen niets in. Nederland, ga eens achteraan staan en kijk eerst wat de overige landen doen.”

Veel deelnemers (64 procent) vrezen dat de VS onder leiding van Trump weer kiezen voor een isolationistische koers en zich terugtrekken uit de NAVO als de Europese lidstaten niet snel hun bijdragen vergroten. Dan zal de VS ook de grootste Amerikaanse legermacht op Europese bodem, 35.000 militairen, uit Duitsland terughalen. Volgens de Washington Post wordt dat nu al onderzocht, waarmee duidelijk wordt dat dit een reële optie is. Als Trump de aftocht blaast, dan vreest 42 procent van de respondenten dat Poetin z’n slag zal slaan om, naast de Krim, meer gebieden te annexeren. „Poetin zag zijn kans schoon op de Krim, omdat hij donders goed in de gaten had dat de NAVO verzwakt is. Hij moet geen tweede kans krijgen in de Baltische staten,” klinkt het resoluut.

Maar niet iedereen is bang voor de spreekwoordelijke Russische beer. „Praten met Rusland en goede handelsbetrekkingen daarmee doen meer voor de vrede en veiligheid dan de oorlogstaal van Donald Trump en consorten. De agressie van Rusland zit in het hoofd van veel westerlingen, maar er heeft nog nooit een Russische soldaat voet op Nederlandse bodem gezet. Stop met die ophitserij”, betoogt één van de tegenstanders van de stelling. Bijna 23 procent ziet geen noodzaak voor verhoging van de bijdragen aan het militaire bondgenootschap. „Een oorlog als de Tweede Wereldoorlog is niet meer van deze tijd”, denken sommigen. Anderen vinden het sowieso niet juist dat Trump de Europese lidstaten gaat dwingen om te betalen. Enkelen vinden andere zaken belangrijker en stellen dat de NAVO eerst intern orde op zaken moet stellen: „Turkije moet geweerd worden om ’dictator’ Erdogan.”