Nieuws/Wat U Zegt
228699358
Wat U Zegt

Lezers: Politieke inmenging vanuit Brussel beperken

Uitslag Stelling: ’Soevereiniteit behouden’

De bemoeienis vanuit Brussel moet beperkt worden, zo vinden de stellingdeelnemers. Wel staat het gros achter meer militaire samenwerking. „Samenwerking is goed, maar Europa bemoeit zich te veel met de binnenlandse zaken van de lidstaten”, klinkt het.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) pleit voor meer Europese samenwerking om 'op het wereldtoneel te moeten bevechten wat we tot voor kort voor lief namen’, zo verklaarde hij op Europadag. Dat een sterker Europa nodig is om tegenwicht te bieden aan grootmachten als Rusland en China, dat onderschrijft de helft van de stemmers. „We moeten een blok vormen. De oorlog in Oekraïne heeft laten zien dat we elkaar nodig hebben”, wordt er gezegd. Iemand anders: „We zijn afhankelijk van elkaar als het er op aankomt. Europa moet denken als een continent in plaats van als losse landjes met eigenbelangen.”

Op militair vlak moet de EU meer samenwerken, zo vindt 54 procent. Een derde van hen is voorstander van een Europees leger. „Europa moet één worden op militair gebied, het is nu wel bewezen dat dit nodig is”, reageert een stemmer. Menig deelnemer is het hiermee eens: „Europese samenwerking op gebied van defensie is een must, maar bewaar in hemelsnaam de soevereiniteit en de cultuur van de lidstaten.” Een tegenstander van militaire samenwerking breng hiertegen in: „We hebben de NAVO al en kunnen niet zonder de VS, dat is wel gebleken.”

Volgens velen moet Europa wel meer op eigen benen staan, vooral op handelsgebied: „Minder import uit China en India en in Europa gaan produceren. En inkoop van medicijnen Europees regelen.” Anderen maken zich vooral zorgen over de regeldrift van Brussel: „Meer Europese samenwerking leidt tot meer ongewenste regelgeving uit Brussel en wordt misbruikt om de autonome bevoegdheden van landen verder in te perken. Economische samenwerking is prima maar schaf de politieke EU af want dat levert niks op en is een geldverslindend orgaan.” Ook moeten we waken voor teveel invloed van Frankrijk en Duitsland, zo stellen velen. „Samenwerking is goed, maar wel op basis van gelijkwaardigheid, en niet dat een groepje grote landen de dienst gaat uitmaken.” Iemand anders vindt dat er vooral orde op zaken gesteld moet worden binnen de EU: „Europa is te groot en de landen te divers. De rijke landen moeten bloeden voor armere landen. Zorg eerst maar dat overal de pensioenleeftijd gelijkgetrokken wordt. Dat iedereen zich aan de huidige begrotingsregels en de klimaatregels houdt. En, dat het monetaire beleid niet alleen voor de zuidelijke landen gunstig is en de noordelijke landen ernstig schaadt.”

Ook wordt er veel geklaagd over het ondemocratische karakter van de EU en de stroperige besluitvorming. Toch vindt slechts 35 procent van de deelnemers dat het vetorecht op sommige besluitterreinen afgeschaft moet worden, zoals Hoekstra en de Franse president Macron voorstellen. Een voorstander hiervan: „Economisch samenwerken is goed, maar het verstikkende vetorecht moet weg, Orbán maakt daar nu misbruik van.” Iemand anders oppert: „De meeste stemmen gelden zou het beste zijn. En als sommige landen niet mee willen doen aan bv. een olieboycot dan doen ze maar niet mee. Samenwerking, geen verplichting.”