2291517
Wat U Zegt

’Klimaatonzin kost ons onze welvaart’

Het klimaat is wel aan verandering onderhevig, maar de mensheid van nu draagt daar slechts voor een heel laag percentage aan bij, stelt R. van Dijk.

Het klimaat verandert toch wel, met of zonder CO2-uitstoot. De milieuvoorstellen, zoals die er nu liggen en de doelstellingen die wettelijk bereikt moeten worden, kosten Nederland onze welvaart.

Zeker als wij, zoals de plannen nu liggen, roomser zijn dan de paus. Zulke vergaande milieumaatregelen kent men niet in bijv. India en Afrika, en met het geld wat wij erin steken, subsidiëren wij de rest van de wereld.

Deze Nederlandse regels zouden dan ook wereldwijd toegepast moeten worden. Maar dan blijkt: ze zijn onzinnig en niet haalbaar.

Laat men het vele geld wat men aan deze doelstellingen denkt te besteden, maar gebruiken om de laaggelegen gebieden zoals bijv. Bangladesh te behoeden voor overstroming door de zeespiegelstijging. Gebeurt dat niet dan komt er een volksverhuizing op gang, waarbij de oorlogen en honger van nu peanuts zijn. De energietransitie is niet verkeerd, mits het rendabel is, en niet opgelegd voor klimaatonzin door CO2-uitstoot.

R. van Dijk, Klundert