Nieuws/Wat U Zegt
2294216
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Destructief D66’

Bob Canjels, Soest - In korte tijd heeft D66 een tweede formidabele democratisch destructieve prestatie gerealiseerd, zo constateert Bob Canjels bitter.

Met de instemming van de Eerste Kamer met het definitieve einde voor het raadgevend referendum is een felicitatie op zijn plaats aan D66. In korte tijd heeft deze partij een tweede formidabele democratisch destructieve prestatie gerealiseerd.

Want hoe sympathiek wellicht bedoeld, maar ook de onlangs op initiatief van D66 aangenomen Donorwet is toch op de eerste plaats vooral een fundamentele inbreuk op de principieel onschendbare integriteit van het eigen lichaam.

D66 is er daarmee in geslaagd in korte tijd niet alleen de kiezer te reduceren tot onmondig , onnozel stemvee, maar is het en passant ook gelukt het principiële recht op eigenbeschikking af te breken.

Een partij die zich ten doel had gesteld de grondslagen van ons democratisch systeem effectief te ondergraven had het nauwelijks beter kunnen doen.

Ik sta positief tegenover een regeling voor orgaandonatie, maar het kan niet zo zijn dat het uitgangspunt nu is dat het zelfbeschikkingsrecht wordt opgeheven, tenzij iemand het vooraf herroept.

Ook begrijp ik dat de grondslag van onze democratie de vertegenwoordiging is waarvoor we periodiek mogen kiezen, maar de realiteit is dat er regelmatig vraagstukken aan de orde zijn die niet uitsluitend onderwerp zouden moeten zijn van opportunistisch gekissebis van politieke partijen, maar waarvoor de stem van de burger moet worden gevraagd, al is het dan ook slechts raadgevend.

Ik stel daarom voor de naam van D66 te veranderen naar DD66: Destructieve Democraten66.