2299481
Wat U Zegt

’Tijd voor verandering nabestaandenpensioen’

Om nu te stellen dat na het overlijden van je partner de laagte van je nabestaanden pensioen als donderslag bij heldere hemel komt is voor Paula Wals onbestaanbaar.

Zolang iemand pensioen betaalt, word je jaarlijks op de hoogte gehouden van de pensioenuitkering die je te wachten staat als je met pensioen gaat. Op datzelfde overzicht staat altijd de hoogte van het nabestaandenpensioen vermeld. Komt er geen papieren overzicht meer, dan kun je navraag doen bij de pensioenverzekeraar. Men kan dus zeker niet stellen ’van niets te hebben geweten’.

Wij hebben jaren lang de tering naar de nering gezet omdat, nadat een levensbedreigende ziekte bij mijn man was geconstateerd en er de wetenschap was dat als hij kwam te overlijden, ik slechts een klein bedrag van +/- 300 euro zou ontvangen. Daarnaast kwam ik bij een eventueel overlijden niet in aanmerking voor een nabestaanden AOW. Er is dan maar één ding dat je kunt doen en zorgen dat je zo zuinig mogelijk leeft om de ergste klap te kunnen opvangen.

Dat het een gotspe is dat onze overheid c.q. de pensioenverzekeraars deze rechtsongelijkheid nooit hebben rechtgetrokken moge duidelijk zijn. Het is de hoogste tijd voor verandering van dit systeem.

Paula Wals, Havelte