2310383
Wat U Zegt

Deelnemers: jonge kinderen verplicht laten inenten

Uitslag stelling: Zorg om anti-vaccinatietrend

De vaccinatiegraad in Nederland daalt al enkele jaren. Niet schrikbarend maar toch baart het kinderartsen zorgen vanwege de trend. Als te weinig ouders hun kind(eren) laten inenten kunnen (besmettelijke) kinderziektes, zoals mazelen, terugkeren.

De meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag (62 procent) meent daarom dat vaccineren in Nederland verplicht moet worden. De algemene opvatting is, zoals een voorstander stelt: „Het mag niet zo zijn dat een kleine minderheid een gezondheidsrisico wordt voor alle overige bewoners.”

Nog maar 90,2 procent van de tweejarigen was vorig jaar gevaccineerd tegen alle ziekten die in Nederland zijn uitgebannen, zoals mazelen, polio, tetanus en kinkhoest. Nederland zakte vier jaar geleden voor het eerst onder de grens (95 procent gevaccineerde kinderen) die volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO nodig is om groepsimmuniteit voor mazelen te garanderen. Ook voor andere ziektes geldt een ondergrens voor groepsbescherming.

Veel respondenten vinden wel dat de voorlichting over vaccineren beter kan. Zeker als de vaccinatietrend dalende is, moet er publiekelijk meer worden uitgedragen dat preventief inenten op jonge leeftijd noodzakelijk is. „Goede campagnes zijn nodig waarbij de voordelen, de noodzaak, maar ook de keerzijde van het verhaal als we niet meer vaccineren, wordt verteld.” Zo verhaalt een voorstander van inenten over twee voormalige collega’s: „Ik had een collega met polio die veel voet- en beenproblemen had als gevolg van deze ziekte. Hij verweet zijn religieuze ouders nog steeds dat hij niet als peuter was ingeënt. En een andere collega met mazelen had nog lang last van bijwerkingen na het herstel.”

Onder de vaccinatievoorvechters zijn er ook velen die vinden dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven mogen selecteren en ongevaccineerde kinderen mogen weigeren. „Het is te riskant als niet iedereen is ingeënt”, stelt één van hen. Baby’s zijn tot circa 14 maanden oud niet ingeënt tegen bijvoorbeeld mazelen en dus kwetsbaar voor besmetting.

In ons land zijn er steeds meer ouders, c.q. voogden die hun kind(eren) niet meer laten inenten. Onder de deelnemers is 35 procent tegen verplicht inenten. Het is niet alleen een geloofskwestie meer, ook onder hoogopgeleide ouders is verzet. De laatsten zijn bezorgd over de (bij)werking van stoffen in injecties. Zo’n 45 procent van de respondenten begrijpt de weerstand wel, want een verplichte inenting ’is een forse inbreuk op het persoonlijke leven’. Ook hier geldt weer dat de voorlichting over de werkzame bestanddelen van de vaccinaties beter voor het voetlicht moet worden gebracht. Er wordt op internet erg veel foutieve en manipulatieve informatie verspreid over dit onderwerp.

De ’anti-vaxxers’, tegenstanders van vaccineren, geloven dat bepaalde stoffen in de injecties autisme en/of ADHD veroorzaken Of, zoals een van hen betoogt: „In vaccinaties zijn kankerverwekkende - en geboortebeperkende stoffen toegevoegd. Zoek maar op internet.” Deze beweringen zijn al lang ontkracht door medici. Driekwart van de respondenten vindt dat de overheid actie moet nemen tegen internetsites met ’broodje aap-verhalen’ over vaccinaties.