231490
Wat U Zegt

’Geld voor helden van het onderwijs’

Schandelijk dat de Nederlandse overheid, bij monde van het ministerie van Onderwijs zegt geen geld te willen investeren in het salaris van basisschoolleerkrachten, vindt M.L.P. Looman.

Binnenkort begint de zomervakantie en hebben duizenden invalleerkrachten, die het basisonderwijs gedurende de rest van jaar draaiend mogen houden, geen inkomen meer.

Hun onkosten gaan gedurende de vakantieperiodes gewoon door maar daar is de overheid niet in geïnteresseerd. Geen wonder dus dat steeds meer mensen het onderwijs verlaten en dat jongeren kiezen voor beroepen waar ze op een normaal - en regelmatig inkomen kunnen rekenen.

Het zou een regering, die de ambitie zegt te hebben om van Nederland een kenniseconomie te maken, sieren door ons belastinggeld ten goede te laten komen aan al de helden die het onderwijs geven. Nu én in de toekomst heeft iedereen daar tenslotte baat bij.

Maar met weer een ’gesjeesde’ VVD’er die een poging moet gaan doen om een echte fatsoenlijke regering te vormen, denk ik dat de scholen in september één hele week sluiten en dat die kenniseconomie er nooit zal komen.

M.L.P. Looman