2319242
Wat U Zegt

Onrechtvaardig

Een lezer stelt dat de gepensioneerden over de afgelopen zes jaar 25 procent hebben ingeleverd. Dit zou onrechtvaardig zijn (WUZ, 17/6). Mag ik hem attenderen op het feit dat het onrechtvaardiger is dat de huidige betaalgeneratie jaren langer moet werken voor datzelfde pensioen, meent Eric Joosen.

Het staat de gepensioneerden vrij om de arbeidsmarkt weer te betreden en eveneens meerdere jaren toe te voegen aan hun arbeidzame leven.

Eric Joosen