Nieuws/Wat U Zegt
2319402
Wat U Zegt

’Meer begrip voor wens transgender’

Transgenders, die van geslacht willen veranderen omdat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn, worden door veel mensen niet begrepen en negatief benaderd, denkt Frans Boomer.

Laat het tot de mensen doordringen dat het geen modegril is, maar dat kinderen doodongelukkig worden als ze niet in de gelegenheid gesteld worden de jongen of het meisje van binnenuit naar buiten te projecteren.

Door deze onzekere kinderen op een botte wijze te benaderen, zullen ze nog meer in hun schulp kruipen en zullen zelfs suïcidale gedachten de kop op steken.

In mijn directe omgeving ken ik toevallig een jongen, die al op 5-jarige leeftijd te kennen gaf ’Mam ik ben een meisje en wil meisjeskleren dragen’.

Na een heel traject is het positieve resultaat bereikt van een nu 6-jarig meisje, dat zelf haar nieuwe meisjesnaam heeft uitgekozen, en nu vrolijk naar school gaat.

Dit meisje, dat nog een lange weg te gaan heeft wil niets meer over haar jongensverleden horen en wordt door vrijwel iedereen in haar omgeving herkend als een meisje en als zodanig behandeld.

Het leven van een transgender is al moeilijk genoeg en het zou fijn zijn als mensen niet klakkeloos veroordelen, maar meer begrip kunnen opbrengen en zich beter in de materie wensen te verdiepen, alvorens hun kwetsende mening te spuien.

Frans Boomer, Nieuwegein