Nieuws/Wat U Zegt
232280842
Wat U Zegt

’Waddendam beschut kust’

Gerrit Aalbersberg is te spreken over het idee van prof. Rotmans voor een waddenkust als verdediging tegen de stijgende zeespiegel.

In reactie op de artikelen van prof. Rotmans (Tel. 2/11) en prof. De Zeeuw (Tel. 10/11) over de herinrichting van Nederland stel ik het volgende: de bedreiging van het wassende water komt niet zozeer van de stijgende zeespiegel maar vanuit het binnenland. De polders, de rioleringen en rivieren kunnen hun water niet meer kwijt bij toenemende plensbuien. Buffers helpen maar als ze vol zitten zoals in Valkenburg, gaat het alsnog mis in de zomer. Prof. De Zeeuw komt niet met een visie op deze ontwikkeling. De visie van Rotmans daarentegen geeft wel interessante aanknopingspunten. Met name de vorming van een waddenkust spreekt mij aan als kustverdediging.

Gerrit Aalbersberg, Arnhem