2323535
Wat U Zegt

’Elke tijd heeft zijn waarheid’

Een lezer (WUZ 19/7) meent dat het gepensioneerden vrij staat eventuele inkomenstekorten aan te vullen door gewoon weer aan het werk te gaan. De enorme kloof tussen het denken van jongeren en ouderen wordt hiermee wel zeer nadrukkelijk onderstreept.

Veel ouderen zijn eerder begonnen met werken, kenden langere werkweken en geen of veel kortere vakanties. Voor hen geen studies tot diep in de twintig, geen sabbaticals. Wij betaalden jarenlang verplicht mee aan vut- en prepensioen: regelingen die weer verdwenen voor we ervan konden profiteren. Wij investeerden in aanvullende bedrijfspensioenen en lijfrentes, die bij uitkering in waarde gehalveerd bleken. We moesten meemaken dat we op ons 40e al werden afgeschreven ten faveure van jongere generaties.

En dan ben je eindelijk -verlaat- met pensioen en zie je de kosten alleen maar toenemen en je inkomen in waarde dalen. en moet je je zorgen maken of je op je 80e de huur nog wel zult kunnen betalen.

Is dat onrechtvaardig? Welnee! Dat is het leven. Alles is waar in zijn tijd. De lezer die meent dat hij langer zal moeten werken om al die werkschuwe oudjes te ondersteunen, komt daar nog wel achter.

Ellie Voort, Spijkenisse