232754
Wat U Zegt

Verminderen werkdruk belangrijker dan hoger loon

Steun voor onderwijzers

Zes op de tien deelnemers aan de Stelling van de Dag scharen zich achter de basisschoolleerkrachten, die gisteren actie voerden voor een hoger salaris en een lagere werkdruk. Veel scholen gingen daarom een uur later open.

Over de beloning van de leerkrachten zijn de meningen verdeeld. De laagste loonschaal in het basisonderwijs is 2436 euro bruto en het maximumsalaris dat kan worden bereikt is 5294 euro. Een nipte meerderheid vindt het salaris hoog genoeg. Iets minder dan de helft van de deelnemers vindt de beloning in het basisonderwijs echter onder de maat.

,,Het loon is belachelijk laag”, stelt een deelnemer. De regering moet meer investeren in het onderwijs, meent een andere respondent. ,,Het kabinet heeft voor alles en niets geld, behalve voor de kerntaken van de overheid.’’

Het aantal openstaande vacatures ziet een aantal respondenten als een duidelijk signaal dat de lonen te laag liggen.

Tegengeluiden zijn er ook. ,,Als je het salaris vergelijkt met andere hbo-salarissen, dan loopt het lerarensalaris in de pas’’, reageert een deelnemer.

Het basissalaris is volgens een van de respondenten niet slechter en misschien zelfs beter dan in vele andere beroepen, zoals in de zorg. Een deelnemer illustreert dit met een voorbeeld. „Mijn zoon, afgestudeerd ingenieur, kreeg als beginloon net 2000 euro. Wat klaagt men dan?”

Ruim de helft vindt het oneerlijk dat leerkrachten op de basisschool minder verdienen dan hun collega’s in het middelbaar onderwijs. De salarissen moeten worden gelijkgetrokken, zeggen zij. Iets minder dan de helft vindt echter dat er best verschil mag zijn. ,,Docenten in het voortgezet onderwijs zijn vaak hoger opgeleid. Hun salaris mag dus iets hoger’’, licht een respondent toe.

Toch verlaten veel van de deelnemers in hun toelichting het pad van het loon. ,,Met een hoger salaris los je het niet op. Het is de werkdruk’’, constateert iemand. Twee derde vindt ook dat de werkdruk te hoog is. Volgens een respondent komt dat door alle ‘rugzakkinderen’ met een beperking, handicap of chronische ziekte. ,,Speciaal onderwijs is de oplossing en niet een salarisverhoging. Misschien dat dan de kwaliteit van het onderwijs weer beter wordt. Er gaat nu te veel aandacht uit naar kinderen met een probleem.’’

Het tekort aan leerkrachten is volgens een deelnemer te wijten aan de hoge werkdruk op de basisscholen. ,,Al die administratieve rompslomp, de steeds brutalere kinderen en veeleisende ouders die de leerkrachten in de nek hijgen.”

Veel respondenten zijn van mening dat de lange schoolvakanties de intensieve taaklast compenseren. Daardoor is er volgens 53 procent voor basisschoolleerkrachten alsnog een goede balans tussen werk en vrije tijd; 38 procent denkt van niet.

Ondanks alles beoordeelt 15 procent de kwaliteit van het basisonderwijs als goed, 35 procent vindt het onderwijs redelijk, 28 procent zegt matig en 9 procent typeert de kwaliteit als slecht.

Hoewel er veel begrip is voor de lerarenactie, denkt de overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers niet dat het afgegeven signaal effectief is; 80 procent vindt dat de onderwijzers en onderwijzeressen een krachtiger signaal hadden moeten afgeven.