Nieuws/Wat U Zegt
2327975
Wat U Zegt

’Jarenlang ’rood’ beleid funest voor FNV’

Als je FNV zegt noem je ook de PvdA in één adem. Jarenlang ’rood’ beleid blijkt dus funest te zijn zoals ook de PvdA politiek flink is terug gezakt, stelt Jan Muijs. Hij vindt dat de zittende beleidspersonen hun consequenties moeten trekken.

De FNV verkeert in een diepe crisis. De daling van het ledenaantal en de vergrijzing zijn daaraan debet.

Het is verontrustend te moeten vaststellen dat ruim 100.000 leden de afgelopen 7 jaren de FNV de rug hebben toegekeerd en dat maar liefst 46 procent van de leden ouder is dan 55 jaar. Die zijn er dus over een aantal jaren ook niet meer. Bovendien gaan steeds minder jongeren er toe over om lid te worden.

De FNV weet het tij niet te keren en ziet zich verplicht om in het eigen personeelsbestand te moeten gaan snijden.

Als je FNV zegt noem je ook de PvdA in één adem. Jarenlang ’rood’ beleid blijkt dus funest te zijn zoals ook de PvdA politiek flink is terug gezakt.

Daar moeten toch vooral konsekwenties uit getrokken worden voor de zittende beleidspersonen, die niet meer in staat zijn gebleken om de kar te trekken en een breed publiek weet te enthousiasmeren.

Het is nog niet zo ver dat we kunnen spreken van het spreekwoordelijke trekken aan een dood paard. Maar die periode nadert snel!

Jan Muijs, Tilburg