Nieuws/Wat U Zegt
233511173
Wat U Zegt

’Burgers compenseren mindere gasopbrengst’

Het kabinet-Rutte III wil koopkracht voor de burgers. Maar dat zal tegenvallen en AOW’ers en gepensioneerden profiteren sowieso niet van de economische groei, denkt P. v.d. Kwast.

Het verder minimaliseren van allerlei groeperingen in de samenleving is kennelijk nog niet gestopt. Alle reeds in gang gezette verhogingen blijven gewoon doorgaan. De verminderde opbrengst van de Groninger gaswinning moet kennelijk worden gecompenseerd door lasten voor burgers te verhogen. En als het volk is uitgeknepen, richt Rutte zich op het bedrijfsleven om de tomeloze geldhonger van de overheid te stillen. Waar is het einde?

P. v.d. Kwast, Almere