2340838
Wat U Zegt

’Van iedereen een zelfstandige maken’

De column van Annemarie van Gaal over flexwerk komt al aardig in de richting van hetgeen ik al vele jaren roep, zegt W. de Wit, ex-zelfstandige met vier personeelsleden.

Ik roep al jaren: „Geef mij één reden waarom ik als ondernemer die geld, risico en arbeid investeert en ook nog werk creëert voor anderen ook nog allerlei zaken voor die werknemers moet betalen".

Een goed antwoord heb ik nooit gekregen. Men vindt het normaal dat de ’baas’ alles betaalt. Vakantiegeld en -dagen, ziekteverzuim, zwangerschapsverlof, etc. En als hij/zij even zonder werk zit een uitkering.

Ik stelde dan voor om van iedereen een zelfstandige te maken. Een werkgever betaalt aan een werknemer een brutoloon waar mee hij/zij zelf alle verzekeringen die hij/zij nodig acht zelf regelt en betaalt.

Natuurlijk roept er dan weer iemand die zegt dat sommige zich dan niet, of niet goed verzekeren. Ja dat is dan ondernemersrisico. Mensen zullen zelf meer moeten nadenken over wat wel en niet kan. En niet alles aan de overheid overlaten.

W. de Wit, Uden