Nieuws/Wat U Zegt
2364756
Wat U Zegt

’Afschaffen beroepsonderwijs gaf knak’

Gevalletje geschiedvervalsing, vind A. Kramer. Het onderwijs is niet geknakt door de Mammoetwet maar door het afschaffen van het beroepsonderwijs.

De oprichting van het vmbo, de verheerlijking van zelfstandig leren, vooral niet meer klassikaal lesgeven; samenwerken, projecten en meer van dat geleuter hebben het onderwijs de das om gedaan.

Dat heeft niet gelegen aan de Mammoetwet, maar aan volstrekte idioterie in de politiek van de afgelopen vijftien jaar. Ooit was er een groot onderzoek in onderwijsland waar veel van dit soort klachten naar voren kwamen. De toenmalige minister beviel de uitkomsten niet en het onderzoek werd gewoon herschreven.

Laten we de verantwoordelijken zoeken bij de besturen die in derivaten handelden en zich vooral bezighielden met nieuwbouw, oftewel overhead en blabla, het afschaffen van financiering en in de breedte spugen op vakmensen want Nederland moest een kenniseconomie worden. De kabinetten-Rutte hebben volop meegedaan aan de afbraak en nu wordt de waarheid verdraaid.

A. Kramer