2364773
Wat U Zegt

’Nutteloze havisten nu voor de klas’

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

De Mammoetwet voerde het pretpakket in en daardoor veel nutteloze havisten, weet Riek Kerkhof-Willems.

Foto ter illustratie

Foto ter illustratie

Wat echter het ergste is dat juist de havisten met dit nutteloze pretpakket nu het meest vertegenwoordigd zijn als leerkracht in het basisonderwijs met alle gevolgen van dien.

Kinderen van nu beheersen daardoor lezen , taal en rekenen onvoldoende. Ook leerlingen met een mavo pretpakket en daarna een opleiding klassenassistent horen niet thuis op de pabo.Hoe durven basisschoolleerkrachten te klagen over werkdruk en slechte salariering met een salaris van €4000. Met havo pretpakket wordt dit hoge salaris in het bedrijfsleven echt niet betaald. Werkt iemand boven zijn niveau dan is de werkdruk altijd te hoog.

Riek Kerkhof-Willems, Bunnik