Nieuws/Wat U Zegt
2365057
Wat U Zegt

’Snoepen van persoonlijk pensioenpotje’

De basis voor pensioen is solidariteit. Het is de vraag of daaraan gaan sleutelen de oplossing is, aldus Ellie Voort.

Nederlanders sparen veel, maar omdat dit geld veelal vast zit in bedrijfspensioenen, kunnen ze er niet bij voor bijvoorbeeld een studie of een koophuis. De Rabobank stelt daarom voor een deel van het pensioen in een persoonlijk potje te stoppen.

Allereerst gaan ze hiermee voorbij aan het feit dat het huidige pensioen voor de meeste mensen al geen vetpot is. Als je daar ook nog eens onderweg van gaat snoepen, kan dat verkeerd uitvallen. Maar belangrijker nog is dat dit geld hiermee niet alleen beschikbaar komt voor de spaarder zelf. Wanneer je werkloos raakt, dien je eerst je spaargeld op te maken alvorens je bijstand kunt aanvragen. Onder spaargeld valt nu al een opgebouwde lijfrente, die je afsloot omdat je niet helemaal afhankelijk wilde zijn van AOW en pensioen. Deze moet je gedwongen afkopen – en nog tegen zeer ongunstige fiscale voorwaarden ook.

Het staat voor mij buiten kijf, dat een persoonlijk pensioenpotje ook onder deze spaarregeling zal gaan vallen. En dat zou er weer toe kunnen leiden dat mensen er zo vroeg mogelijk zoveel mogelijk uit gaan halen. Anders ben je immers alles kwijt, als het echt tegenzit.

Het pensioenstelsel staat of valt met solidariteit. Het is de vraag of daaraan gaan sleutelen de oplossing is.

Ellie Voort, Spijkenisse