Nieuws/Wat U Zegt
236786786
Wat U Zegt

’Overheid wantrouwt burger’

Banken kunnen als het aan de overheid ligt, straks alle betalingen door hun klanten van meer dan honderd euro tegen het licht houden en onderzoeken op kruisverbanden met andere betalingen en bij andere banken, las Jan Oosterhof.

Daar zullen geweldige algoritmes voor vormgegeven kunnen worden. De overheid past daarvoor de Wet tegen witwassen en financieren terrorisme aan. Om grip te krijgen op de laatste honderd euro van de burger wordt dit zware geschut ingezet. Heeft de toeslagenaffaire niet geleerd dat meer van de goeder trouw van de burger moest worden uitgegaan? Als het om geld gaat blijkbaar nog steeds niet. Een mooie nieuwe bestuurscultuur! Na jarenlang liberaal beleid is de hoogste wens van de overheid blijkbaar totale beheersing van de burger.

Jan Oosterhof, Nijverdal