2383720
Wat U Zegt

’Patiënten vergeten of pas ’s middags onder de douche’

Uitslag Stelling: Zorgelijke wantoestanden

Er is alle reden – aldus 91% van de stellingdeelnemers – om vanwege vermeende wantoestanden in de thuiszorg de noodklok te luiden. „Ze doen hun best, maar door de vele regels en protocollen, is er nauwelijks tijd voor echte zorg”, zo klinkt het.

De Consumentenbond sloeg gisteren alarm omdat bij liefst 48 van de 50 onderzochte thuiszorgorganisaties het in meerdere of mindere mate mis is met het verlenen van goede en veilige zorg.

„Het is inderdaad schrikbarend”, meldt een stemmer. „Operatiewonden die niet goed worden verzorgd of vergeten. Patiënten verschonen vergeten, tegen zessen pas langskomen om te douchen en te kleden. Handen niet wassen...”

„Dit was allemaal te verwachten”, zo gaat het door. „Er is flink gekort, zonder vooruit te kijken. Alle ouderen moesten zo lang mogelijk thuisblijven. En nu, een paar jaar later, zitten we al met de nare gevolgen. Thuiszorg is een verdienmodel geworden, waardoor het welzijn van de cliënt niet meer voorop staat. Het sluiten van al die zorginstellingen en ontslag op grote schaal, hadden nooit mogen gebeuren” Een ander gelooft zelfs dat de situatie van de thuiszorg nóg ernstiger moet zijn dan de Consumentenbond aantrof in de inspectierapporten: „Echt, dit is het topje van de ijsberg.”

Het enorme personeelstekort wordt alom gezien als grootste probleem. „Er is nu te weinig en onvoldoende geschoold personeel dat ook nog echt geïnteresseerd is”, meldt iemand. „De thuiszorg kán niet beter werken vanwege het grote personeelstekort. Daardoor zetten instellingen overhaast mensen in die niet de juiste opleiding hebben en dat leidt tot zorgelijke toestanden.”

De Consumentenbond constateerde inderdaad dat thuiszorginstellingen bijvoorbeeld stomazorg en insuline spuiten aan medewerkers overlaten die daar eigenlijk niet toe bevoegd zijn. „Levensgevaarlijk”, benadrukt iemand.

Volgens een stemmer zijn er best veel mensen die in de zorg willen werken, maar kunnen instellingen om budgettaire redenen niemand meer aannemen. „De oplossing is dus: méér geld naar de zorg.” Een ander: „Ook dat geëmmer met diploma’s etc., zorgt ervoor dat veel mensen de opleiding niet kunnen doen of kunnen afmaken. Het betreft vaak alleen maar het geven van medicijnen of het bepalen van het suikergehalte van het bloed. Daar is echt geen diploma voor nodig. Juist die groep zou met een korte cursus veel van het werk kunnen overnemen.” En: ,,Hou eens op met het onderwaarderen van deze mensen, gun ze meer salaris en minder werkdruk.”

De Consumentenbond viste uit dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet optreedt tegen ’foute’ zorginstellingen, terwijl ze wel weet dat er iets mis is. „Zeer kwalijk”, oordeelt een stellingdeelnemer. „Waar hebben we zo’n inspectie anders voor?” Een ander oppert dat de minister dan moet ingrijpen: „Onmiddellijk al die thuiszorgorganisaties onder toezicht stellen en de falende leiding zonder bonusregeling de straat op smijten!”

In de inspectierapporten staat dat er 81 ernstige incidenten zijn geweest, waarvan 41 met dodelijke afloop. 72 Procent van de stemmers schrikt hiervan. Een van hen geeft aan een cameraatje te hebben geplaatst bij zijn 90-jarige moeder. „Heel gek, maar sindsdien valt er op de zorg die ze krijgt niets meer aan te merken...”