2385548
Wat U Zegt

’Inspectie constateert en schuift door’

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zou zorgverzekeraars vaker de opdracht moeten geven te korten op declaraties van ’beunhazen’ in de thuiszorg, vindt R. Mondelaers.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

De Consumentenbond heeft geconstateerd dat er veel mis is bij de thuiszorgorganisaties. De overkoepelende organisatie Actiz meldt dat zij 400 leden heeft. Deze hebben zich geconformeerd aan het kwaliteitskader. Op papier wellicht. De vraag is of gecontroleerd wordt of zij ook daadwerkelijk kwaliteit leveren.

Dat controle méér dan noodzakelijk is blijkt uit het gegeven dat slecht 8% van de onderzochte thuiszorgbedrijven lid is van Actiz. De overige 92% opereert kennelijk onder de radar van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd. Die meldt dat dit onderwerp veel aandacht van hen heeft gevraagd en dat overtreders aan een andere afdeling binnen de inspectie worden overgedragen. Bovendien verwacht zij veel van de nieuwe Wtza wet die in 2019 in werking treedt.

Het is wildwest geblazen; de inspectie constateert en schuift door, maar pakt niet door. Beste inspectie: geef zorgverzekeraars de opdracht te korten op de declaraties van deze beunhazen. Pakken in de portemonnee werkt het snelst.

R. Mondelaers, Eerbeek