Nieuws/Wat U Zegt
2396943
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Aanpassing tbs-stelsel nog ver weg’

De verhalen over de verkrachting van de Venrayse Susanne door een tbs’er op onbegeleid verlof, schetsen (wederom) een onthutsend beeld geschetst van het strafrecht- en tbs-stelsel.

Op pijnlijke wijze wordt onder de aandacht gebracht hoezeer dit stelsel disfunctioneert voor daders van ernstige zedenmisdrijven en levensdelicten. De Nederlandse samenleving als proeftuin. Nog frustrerender om te lezen zijn reacties op sociale media van voorstanders van het huidige stelsel, onder wie diverse tbs-advocaten. Sommigen doen het nieuws af als ’stemmingmakerij’.

Op 29 september is het een jaar geleden dat Anne Faber een gruwelijke en trieste dood stierf als gevolg van datzelfde falende rechtsstelsel. Ondanks de woede in de maatschappij, heeft de wetgever nog geen enkele actie ondernomen.

Hoeveel onnodige slachtoffers moeten er nog vallen voordat er maatregelen volgen? Een daadwerkelijk levenslange vrijheidsstraf is de enige passende strafmaat voor delinquenten van dergelijke misdrijven. Die stelt bescherming van de maatschappij tegen recidive voorop en doet enigszins recht aan het leed van slachtoffer en nabestaanden

Arvid Bakker,

Amstelveen