Nieuws/Wat U Zegt
2415332
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 1: ’Komst wolf zoveel mogelijk verhinderen’

De dierenvrienden springen een gat in de lucht want de wolf is nu ook al in Flevoland gesignaleerd. Oh, wat zijn ze blij! Zo niet R. Diepen. Dat zij op hun weg door Nederland schapen en kleinvee van particuliere eigenaren doden is jammer maar helaas.

Je moet blij zijn als je er een wolf ziet. Zo ging het destijds ook op de Oostvaardersplassen en met de bever. Dat ze nu de dieren op de Oostvaardersplassen massaal gaan afschieten en de bever inmiddels tot overlast leidt, wordt gevoeglijk vergeten. Over een aantal jaren zie ik de advertentie al staan: Wolvenvanger van Hamelen gezocht. Is het niet beter actie te ondernemen om de komst van de wolf zoveel mogelijk te verhinderen?

R. Diepen, Breda

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: