2418264
Wat U Zegt

Respondenten: We leven in een tijd van ieder voor zich

Uitslag Stelling: ’De maatschappij is verhard’

Eenzaamheid moet actief bestreden worden, vindt bijna driekwart van de stellingdeelnemers. Vooral bij ouderen die niet meer mobiel zijn. Zij kunnen daar weinig aan doen. „Meer aandacht geven en niet langs elkaar leven, maar met elkaar.”

In de zomer blijken veel mensen zich eenzaam te voelen. Niet alleen ouderen maar ook dertigers. Iedereen is op vakantie of buiten leuke dingen aan het doen en hetverenigingsleven ligt stil.

Veel respondenten wijten die eenzaamheid aan het gebrek aan saamhorigheid in de samenleving van tegenwoordig. Een van hen: „We leven in een tijd van ieder voor zich, kinderen hebben het vaak te druk met bezigheden om naar hun ouders om te kijken”.

Driekwart kan zich daarom wel iets voorstellen bij de zomereenzaamheid. Maar een respondent nuanceert: „We moeten eenzaamheid niet onderschatten, maar hang het niet op aan kerst en aan de zomer. Dit zijn betrekkelijk korte perioden die te overbruggen zijn. Het mag toch niet zo zijn dat je je schuldig moet voelen omdat je op vakantie gaat.”

Ter bestrijding van de eenzaamheid worden regelmatig publiekscampagnes ingezet. Of deze helpen, wordt betwijfeld.

Wel geloven de meesten dat sociale media het gevoel van eenzaamheid versterken. Door de mooie vakantieplaatjes en beelden van gezellige bijeenkomsten lijkt het of iedereen het leuk heeft behalve jij. Mensen kunnen daar somber van worden.

Door de warmte werden ouderen gedwongen binnen te blijven. De meeste stemmers denken dat dit het eenzaamheidsgevoel heeft versterkt. Een respondent wijt het niet alleen aan het warme weer. „Doordat verzorgingshuizen zijn gesloten verpieteren ouderen thuis, omdat ze niet meer onder de mensen komen.” Een ander vindt: „De kleinschalige verzorgingshuizen zouden weer terug moeten komen. Nu stoppen we ouderen weg in flats van tien hoog. Er komt hooguit iemand langs voor de verzorging, want familie woont te ver weg en moet zich te pletter werken om het hoofd boven water te houden.”

De meesten denken niet dat eenzaamheid alleen iets voor oudere mensen is. Een dertiger: „Ik ben een hoogopgeleide, goed uitziende dertiger, heb een baan en een sociaal leven. Maar toch voel ik me soms eenzaam. Ik weet dat ik niet de enige ben. We zouden meer naar elkaar moeten omkijken. Een kort gesprekje kan zo veel voor iemand betekenen.”

Dat er een miljoen eenzame mensen zijn in Nederland, vinden veel stemmers verontrustend. Zelf voel(d)en de meeste respondenten zich deze zomermaanden niet eenzamer dan in de winter.

Bijna 60 procent zegt weleens iets te doen om de eenzaamheid van anderen te verminderen. Zo vertelt iemand: „Ik praat op straat met mensen waaraan ik merk dat ze om een praatje verlegen zitten.”

Een minderheid vindt echter dat veel eenzamen dat ook aan zichzelf hebben te wijten. „Als je alleen bent, dan kun je toch ook deelnemen aan het sociale leven? Verenigingen genoeg en ook in de zomer kun je vrienden opzoeken.” Een ander: „Ga gymmen of zwemmen. Blijf niet thuis zitten.” Sommigen vinden dat allemaal wel heel makkelijk gezegd. „Je komt soms in een situatie waar je niets aan kunt doen. Slecht ter been, partner overleden, geen kinderen. Maar je moet wel zelf zolang mogelijk actief blijven.”