Nieuws/Wat U Zegt
2424750
Wat U Zegt

’Erdogan claimt Nederturken’

Turken die al jaren en jaren geleden vertrokken zijn uit hun vaderland, worden door Erdogan geclaimd als zíjn onderdanen, zo constateert Henny Iseger.

Het gaat om Turken die jaren terug zijn vertrokken, omdat er geen enkel bestaan was op te bouwen. Zij zijn inmiddels gesettled in de ons omringende landen en hier, hebben kinderen, kleinkinderen en ook achterkleinkinderen. Wij spreken al over de vierde generatie.

De sultan en tiran Erdogan vindt dat ze naar Turkse scholen moeten. Je moet toch van elke realiteitszin gespeend zijn om te geloven, dat mensen hierin trappen. De man en vrouw die hier leven, werken en carrière gemaakt hebben, laten zich toch niet de wet voorschrijven die Erdogan meent te moeten voorschrijven.

Zijn interne problemen probeert hij hiermee naar de achtergrond te schuiven, maar ieder weldenkende Turk zal hem dit niet in dank afnemen, zo slim zijn ze wel. Dit gaat toch echt te ver.

Henny Iseger, Breda