2424753
Wat U Zegt

’Turken in eerste plaats Turk...’

Veel Turken voelen zich in de eerste plaats Turk. Hun bedoeling is niet integratie, maar Turk blijven met de Turken in den vreemd, meent A.F.W. Duijverman.

Als Turken op het werk niet worden geaccepteerd, de vrouwen de deur niet uitkomen, de kinderen thuis Turks spreken en de vaders de moskee bezoeken, komt er van integratie niets terecht. Nu is de politiek geschokt over Erdogans plan voor weekendscholen.

De macht van de man is tanende, een coup uit eigen kring heeft hij ternauwernood overleefd, de economie gaat slecht en in eigen land neemt hij zijn toevlucht tot terreur.

Zijn stemmen zoekt hij nog onder de West-Europese Turken. Erdogans plan voor weekendscholen voor de vierde generatie is een noodsprong die voortvloeit uit zijn angst voor zijn toekomst. Niet faciliteren dus, niet subsidieren en iedereen de keus geven tussen een Nederlands of ander paspoort.

De vierde generatie Turken kiest dan voor de eigen toekomst en die ligt hier.

A.F.W. Duijverman, Dordrecht