2426732
Wat U Zegt

’Schaap is te beschadigd, nieuwe puinruimer zoeken’

Uitslag Stelling: Sfeer brandweer verziekt

De Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap kan niet aanblijven, vindt twee derde van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Het vertrouwen is weg en zo ook de basis voor een goede samenwerking”, verklaart een respondent.

Schaap, die schoon schip moet maken bij de Amsterdamse brandweer, hangt een integriteitsboete boven het hoofd omdat hij zich liet fêteren door ex-politiecommissaris Ad Smit. Schaap zegt dat hij niet wist dat de concertkaarten die hij kreeg met politiegeld waren gekocht en dat hij het geld heeft terugbetaald toen hij daarachter kwam.

De meesten vinden dit niet geloofwaardig. „Hij betaalde pas terug toen het balletje ging rollen. Te laat.” Maar bijna 30 procent van de respondenten gaat er vanuit dat Schaap te goeder trouw de kaartjes heeft aangenomen.

Zij vinden dat Schaap moet afmaken waarvoor hij is aangesteld: het Amsterdamse korps veranderen van een gesloten wittemannencultuur in een ’open, flexibele en diverse organisatie’. „Geef de man een volledig mandaat, steun hem zodat hij de boel op orde kan brengen. De brandweercultuur is door alle vrijheid die men heeft ziekmakend”, schrijft iemand. Een respondent die 12 jaar bij de Amsterdamse brandweer heeft gewerkt: „Het is nog erger dan nu bekend is.”

De modernisering die Schaap moet doorvoeren, roept op de werkvloer veel weerstand op. Zo is het de bedoeling dat de 24-uursdiensten worden vervangen door een regulier dienstrooster. Terecht, vinden de meeste respondenten. „Zo’n 24-uursdienst is een ouderwetse, ongezonde en risicovolle roostervorm. Risicovol omdat niemand in de nachturen meer helder is en men toch risicovol werk doet. Maar het biedt de mogelijkheid om er een (of meer) banen bij te hebben. Dat wordt dus te vuur en te zwaard verdedigd.”

Uitspraken van Schaap in de media over de ’medezeggenschapsraadmaffia’ en ’brandweerlieden die tot motorbendes behoren’ maakten de sfeer er niet beter op. Onbetamelijk, was het oordeel binnen de brandweer en ruim 60 procent van de stemmers is het daar mee eens. „Onverstandig, onvolwassen en een commandant onwaardig. Hij bevuilt het eigen nest en denkt dan nog de ’handen van het personeel op elkaar te krijgen’. Dit is behoorlijk naïef.”

Dat de commandant meerdere malen met de dood werd bedreigd vinden de meeste respondenten echter ontoelaatbaar. Iemand schrijft: „Ze hebben een zware, gevaarlijke baan als er echt iets aan de hand is. Maar (doods)bedreigingen kunnen niet, hoewel ik vind dat ze best kleine privileges mogen hebben, zoals gratis privé parkeren op de kazerne.”

Vorige week werd bekend dat burgemeester Halsema oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm heeft aangetrokken om Schaap bij te staan. Sommigen vinden dat een zwaktebod. „Het ondermijnt zijn gezag, zeker na de kaartjesaffaire. Burgemeester Halsema zelf moet Schaap steunen.”

De meerderheid echter vindt de aanstelling van Van Uhm een goede zet. „Het zal moeilijk worden, maar met hulp van Van Uhm zal het lukken het korps te veranderen. Te lang is hier weggekeken. Bij brandweer en politie moet weer discipline heersen en misstappen worden bestraft. Pas dan krijgen wij weer respect voor deze mannen en vrouwen.”