Nieuws/Wat U Zegt
2426803
Wat U Zegt

’Arbeidsongeschikt met alle privileges’

Een werknemer die al jarenlang een auto, tankpas en mobieltje van de werkgever gebruikt, wordt 100% arbeidsongeschikt verklaard. Dat is triest genoeg natuurlijk, meent Hans van der Lieuw, voor beide partijen.

Tot zover niets nieuws onder de zon maar... de rechter heeft beslist dat een werknemer die niet meer kan werken, gewoon de bedrijfswagen, het mobieltje en de tankpas mag houden c.q. daar recht op heeft. Dus niet meer werken, geen bijdrage leveren aan de maatschappij, maar wel een auto onder de kont, in al je vrije tijd lekker bellen en een tankpas.

Als je als werkgever de pech hebt dat je twee van dit soort werknemers hebt, dan kun je dus de tent wel sluiten. Al deze privileges zijn onderdeel geworden van het inkomen, oordeelt de rechter en dus moet de werkgever de 100% arbeidsongeschikte werknemer €40,- per week betalen voor de tankpas. En erger nog; €40,- voor elke dag dat de werknemer niet over de auto kan beschikken.

Even rekenen: 40 x 30 = €1.200,- per maand voor de auto, 4 x €40,- = €160,- voor mobiel en tankpas, bij elkaar dus €1.360,-. Zomaar elke maand. De werkgever moet, zonder dat er arbeid tegenover staat en los van de doorbetalingsregeling bij ziekte, dus ook nog eens €16.320,- per jaar betalen!

Ben ik nou gek geworden of die rechter? Nou, ik weer het zeker hoor, deze linkse rakker staat mijlenver af van de werkvloer, kan zich in het geheel niet inleven wat het betekent om ondernemer te zijn. Onkunde, domheid en kortzichtigheid!

Ik hoop van harte dat deze rechter lik op stuk krijgt en ervaart wat zijn uitspraken voor schade toebrengen, namelijk het faillissement van een ondernemer. En niet alleen die ondernemer, alle personeelsleden en hun gezinnen, toeleveranciers enz.

De deken van advocaten in dat district zou ik willen smeken, ontsla deze rechter en stuur hem/haar terug naar de schoolbanken.

Hans van der Lieuw, Vijfhuizen