2435710
Wat U Zegt

’Belasting omhoog vergroot kloof arm en rijk’

Onze regering gaat wederom de belasting op primaire levensbehoeften fors verhogen. Daar tegenover staat dat de lonen omhoog gaan en de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Eind goed al goed? J. Verniers vindt van niet.

Iedereen weet dat juist mensen met een minima inkomen of met een uitkering in de regel geen inkomstenbelasting betalen en profiteren dus niet van verlaging daarop. En als hun loon, dan wel uitkering stijgt met een percentage, zal dit niet noemenswaardig zijn. Ofwel, per saldo zal juist die groep die al in de verdrukking zit, dankzij deze ’sociale’ regering nog meer met de rug tegen de muur komen te staan.

Al met al een prachtregeling teneinde de kloof tussen armen en rijken verder te vergroten in het voordeel van laatstgenoemden!

J. Verniers, Arnhem