Nieuws/Wat U Zegt
2437764
Wat U Zegt

’Genua: dit kan zeker ook hier gebeuren’

Verschrikking in Genua: inderdaad kan dit zeker in Nederland gebeuren, laat J. Tielrooy weten, zie ook de reactie van TU-hoogleraar, Rob Nijsse (Tel. 15/8).

In alle projecten wordt een afschrijfperiode en levensduur opgegeven, en worden er ’gelden voor onderhoud gereserveerd’. De afschrijfperiode is verstreken en het onderhoud nimmer of minimaal gepleegd, WAAR zijn al die gelden dan gebleven??

De vele voorbeelden zie je aan verpauperde school- en gemeentegebouwen, wegen en wegmeubilair, verlichting op en in de wegen, bruggen, tunnels, materieel etc. Overal populaire en mooie verhalen, excuses, plannen en ’dikke nekken, maar resultaten; zeer en zeer weinig.

De begrotingen zijn prachtig sluitend gemaakt en financiën naar andere bestemmingen geschoven, zonder enig verantwoordelijkheids besef van en door onze ’elite’. Die slapen rustig verder!

Onze straat werd destijd voor 40 jaar neergelegd. Nu na ruim 50 jaar is er nooit iets aan gedaan dan alleen een enkele steen rechtgelegd, hobbels blijven groeien en kuilen ontstaan. Preventief onderhoud wordt, zoals bij alles en eerder genoemd, naar de toekomst geschoven. Met calamiteiten als gevolg. En dan gaan we lekker wijzen en kwartetten om functies veilig te stellen. Veiligheid bieden voor de samenleving komt, helaas letterlijk, op een veel lagere plaats terecht.

Als u van Schiphol naar Alkmaar/Haarlem rijdt, ziet u de verkeersinformatieborden uit 2017 van RWS nog steeds naast de vangrail staan. Over desinteresse, onzorgvuldigheid en bureaucratie gesproken!

J. Tielrooy, Alkmaar