Nieuws/Wat U Zegt
2437926
Wat U Zegt

’Klimaathype kritischer bekijken’

De column van Leon de Winter over de klimaatmania legt weer eens de vinger op de zere plek, zegt Obbe Meijer.

Politici en zelf benoemde klimaatwetenschappers proberen - met succes - de wereld ervan te overtuigen, dat de menselijke invloed op ons klimaat alles bepalend is. Gemakshalve gaat men daarbij voorbij aan ander onomstreden wetenschappelijk onderzoek dat niet tot dezelfde conclusies leidt.

Het zou allemaal geen probleem mogen zijn, ware het niet dat de rekening voor deze tunnelvisie uiteindelijk bij de burger terecht zal komen.

Dat wij niet niets moeten doen is vanzelfsprekend, wat kennelijk niet vanzelfsprekend is, is dat er met een breed wetenschappelijk verstand gekeken wordt op welke wijze in de toekomst duurzame energie kan worden opgewekt. Onze wetenschappelijke kennis en kunde is al ver voorbij het stadium van windmolens en het sluiten van de huidige energiecentrales.

De politiek laat zoals gebruikelijk de oren hangen naar de opinie van de minste weerstand en klopt zich op de borst over een onzinnig peperduur klimaatakkoord.

Het is te hopen, dat de kiezer de volgende keer kritischer is over de klimaatmania zoals wij die nu door de politiek gepresenteerd krijgen.

Obbe Meijer, Holten