2455257
Wat U Zegt

’Altijd loonheffingskorting toepassen loont’

"60-plusser altijd op gesprek", is weer een typisch voorbeeld van het niet doorschakelen en vooruitkijken van de politiek, vindt B. Weda.

De waarde van 55-plusser en daarboven is van onschatbare waarde voor de arbeidsmarkt. De enorme ervaring en goede werkethiek die deze groep mensen vaak hebben, is van essentieel belang voor een bedrijf.

De overheid had hier allang op moeten anticiperen, en niet alleen een loonheffingskorting moeten geven voor 3 jaar als iemand van 56-plus uit een WW-situatie wordt gehaald. Nee, bij iedereen die ouder is dan 56 sowieso een loonheffingskorting toepassen. Eventueel gestaffeld naar leeftijd of dienstjaren zodat de schatkist niet teveel mis loopt. De korting maakt het veel aantrekkelijk voor bedrijven om mensen boven die leeftijd aan te nemen.

Door de loonheffingskorting zouden er ook afspraken gemaakt kunnen worden over meer vrije dagen, waardoor iemand langer aan het werk kan blijven, tot na zijn pensioen. Maar niet zoals nu veel gebeurt arbeidsongeschikt raakt, of in de WW/bijstand raakt tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Maar ja, dit is Nederland, een prachtig land om te wonen, maar waar daadkracht en vooruit regeren een utopie zullen blijven.

B. Weda, Castricum