2460680
Wat U Zegt

’Oogkleppen-politiek rond dividendtaks’

Linksom of rechtsom, het afschaffen van de dividendbelasting kost de burger geld, stelt Victor van der Burgh.

Mag ik de dames/heren eraan herinneren dat de inmiddels geschatte kosten van ca. 2 miljard euro tengevolge van het schrappen van de dividendtaks altijd ten koste gaan van de burger. Het bedrijfsleven zal de nieuwe belastingen altijd doorberekenen aan de burger. Linksom of rechtsom via prijsverhoging op diensten en producten of door middel van bezuinigen op personeel.

De VVD heeft deze partijwens - het schrappen van de dividendtaks - in het coalitieverdrag vastgelegd met instemming van het CDA, D66 en de CU. Nu, een jaar later, blijkt volgens peiler Maurice de Hond dat slecht 16 procent van de Nederlanders het schrappen van de dividendtaks steunt, maar de coalitie-trein dendert gewoon door met de eigen belangen.

Is dit oogkleppen-politiek? Geen wonder dat steeds meer mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.

Victor van der Burgh, Barendrecht