2461833
Wat U Zegt

Politiecontrole thuiszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat de controles op kleine thuiszorgbedrijfjes aanscherpen. Gebleken is, dat de zorg van die bedrijfjes vaak te wensen overlaat. Jan Mujs maakt zich zorgen hierover.

Er dreigt ook een wildgroei te ontstaan, want elke maand komen er maar liefst een paar honderd van die bedrijfjes bij. Ook is gebleken dat er in die bedrijfstak -de goede natuurlijk niet te na gesproken- nogal wat gesjoemeld wordt met de declaraties en vaak niet wordt beschikt over de vereiste diploma’s.

Gemeenschapsgeld mag niet in de verkeerde zakken terecht komen. Het verdient aanbeveling om die controles samen met de politie te doen. Dat voorkomt in elk geval dat bewijsmateriaal verdwijnt.

Jan Muijs, Tilburg