2461978
Wat U Zegt

Persoonsinfo moet je zelf beschermen

Verbazend hoe streng de AVG-regels (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn, maar op slinkse wijze toch veel gebruik gemaakt wordt van mijn gegevens. Wim Hoorn bepleit dat de computergebruiker zelf actie onderneemt om dit te beschermen.

Bij het raadplegen van diverse sites stuit je altijd op cookies. Met bijvoorbeeld de toelichting: ’We zijn wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies’. Geef je oké dan ben je de klos. Ga je niet akkoord met de cookies dan kan je de site niet raadplegen. Conclusie: op slinkse wijze dwingt men je (ongewild) toestemming te geven om toch gebruik te maken van jouw gegevens. Grote kans dat je ineens ongevraagd per mail allerlei aanbiedingen ontvangt. Zo dekt men zich formeel in. Nog vreemder is de hoeveelheid ongewenste mail met dubieuze aanbiedingen zoals relatieverzoeken van vrouwen of bedrijfsaanbiedingen. Hoe komen zij aan mijn e-mailadres? Ik dacht dat dit middels de AVG aangepakt zou kunnen worden. Blijkbaar wordt daar nog niet voldoende tegen opgetreden. Je zult zelf je recht moeten gaan halen door de organisatie erop te wijzen dat je de rechten zelf gaat uitoefenen. Wijs de organisatie op de rechten die in de AVG zijn beschreven. Bij het niet nakomen volgt een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wim Knaap, Hoorn